Solborgmarka etablert

Magrete Urdal Stople er daglig leder i utviklingsselskap som står bak byggingen av den nye skolen, Solborgmarka Eiendom. Selskapet eies av IMI-kirken, Normisjon Rogaland og Solborg Folkehøgskole. Formålet med selskapet er å bygge og eie den nye skolen, som KFskolen skal leie.